ผลงานนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน

การสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้ารับการอบรมและคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 (21st International Junior Science Olympiad 2024)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 (TBO21th)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน

นักเรียนผ่านการคัดเลือก เป็นนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาเคมี เพื่อเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 (TChO20)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน

ผลงานวิจัยเรื่อง evaluation of antimicrobial activity against pathogenic bacteria ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผศ.ดร. สุรชัย รัตนสุข อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Read More