การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOU

การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOUข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Read More
การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOUข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Read More
การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOUข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Read More
การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOUข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบรมราชินีราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Read More
การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOUข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Read More
การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOUข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชาดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (โครงการหัวโขกฝา)

Read More