หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดย : pmr3
อ่าน : 1434
ศุกร์์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2560 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด