ค่ายธรรมชาติวิทยาเกาะ ทะเลไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ จังหวัดระยอง สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565