ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายชอบ ธาระมนต์
นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิรัตน์ สัตย์มิตร
นายวิรัตน์ สัตย์มิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์
นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ
นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสุเพียบ สอนใจ
นายสุเพียบ สอนใจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 Gifted Program : Roi - Et Wittayalai School | ติดต่อผู้พัฒนา | แจ้งปัญหาเว็บไซต์