ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน

ผลงานของนักเรียน

ภารกิจ งานสร้างโมเดลแนวกันคลื่นน้ำทะเลจำลอง (อุปกรณ์หลอดดูดและทราย) ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สะเต็มศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ จังหวัดระยอง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ จังหวัดจันทบุรี ระยอง สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมของโครงการ Gifted Program

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 Gifted Program : Roi - Et Wittayalai School | ติดต่อผู้พัฒนา | แจ้งปัญหาเว็บไซต์