ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน

ผลงานของนักเรียน

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยา-โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา หลักสูตรขยาย และเพิ่มพูนประสบการณ์ สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้จำนวน 48 คน

กิจกรรมของโครงการ Gifted Program

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 Gifted Program : Roi - Et Wittayalai School | ติดต่อผู้พัฒนา | แจ้งปัญหาเว็บไซต์