ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน

ผลงานของนักเรียน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบวิชาการโครงการช้างเผือก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MD02) รอบ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

กิจกรรมของโครงการ Gifted Program

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 Gifted Program : Roi - Et Wittayalai School | ติดต่อผู้พัฒนา | แจ้งปัญหาเว็บไซต์