ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน

ผลงานของนักเรียน

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

กิจกรรมของโครงการ Gifted Program

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 Gifted Program : Roi - Et Wittayalai School | ติดต่อผู้พัฒนา | แจ้งปัญหาเว็บไซต์