หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โดย : pmr3
อ่าน : 2179
จันทร์ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 21 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 หลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี  5 ปี