ศุกร์์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สะเต็มศึกษา (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 18.00 น. )
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สะเต็มศึกษา
เข้าชม 89  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561