จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น.-16.30 น. )
สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าชม 66  ลงประกาศเมื่อ : เสาร์์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2561