อาทิตย์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น.-16.30 น. )
สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าชม 129  ลงประกาศเมื่อ : เสาร์์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
  
TCAS รอบ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อหากิจกรรม :

เข้าชม 117  ลงประกาศเมื่อ : เสาร์์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561