ศุกร์์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

ค่ายท้องถิ่น ม.ปลาย (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 - 16.30 น. )
ค่ายท้องถิ่น ม.ปลาย
เข้าชม 100  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561