ศุกร์์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

ค่ายท้องถิ่น (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 03.00 น.- 24.00 น. )
ค่ายท้องถิ่น ระดับ ชั้น ม.1 - ม.3
เข้าชม 156  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561