พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561

ค่ายพุทธธรรม (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
ค่ายพุทธธรรม ศูนย์ปฎิบัติธรรมเวฬุวัน จ.ขอนแก่น 
เข้าชม 122  ลงประกาศเมื่อ : เสาร์์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561