พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. - 18.00 น. )
ประชุมวิชาการ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ จังหวัดนครพนม
เข้าชม 179  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561