อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐาน ค่ายบูรณาการ ม.1 และ ม.4

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น.-24.00 น. )
ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐาน ค่ายบูรณาการ ม.1 และ ม.4
เข้าชม 237  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561