เสาร์์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

สอบวิชาเฉพาะของ กสพท.

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น.-16.00 น. )
สอบวิชาเฉพาะของ กสพท.
เข้าชม 10  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561