เสาร์์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

สอบวิชาเฉพาะของ กสพท.

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น.-16.00 น. )
สอบวิชาเฉพาะของ กสพท.
เข้าชม 242  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
  
สอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ม.1

เนื้อหากิจกรรม :
สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าชม 191  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561