จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ม.2-3 เข้าค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 05.00 น. -22.00 น. )
ม.2-3 เข้าค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี
เข้าชม 92  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560