[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
Gifted Program : Roi - Et Wittayalai School
เมนูหลัก
ประกาศผลคะแนนสอบ

linkimg

รายนามศิษย์เก่า Gifted
คะแนน O-NET
ความภาคภูมิใจ
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
24/เม.ย./2561 : ข่าวสารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ( 262 / )
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 19 คน ที่มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/เม.ย./2561 : ข่าวสารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ( 321 / )
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 21 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 หลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 5 ปี
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
23/เม.ย./2561 : ข่าวสารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ( 249 / )
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 18 คน ที่มีรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/เม.ย./2561 : ข่าวสารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 25 คน ( 359 / )
    ที่มีรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวสารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ( 337 / )
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 9 นาย และห้องเรียนปกติ จำนวน 2 นาย รวม 11 นาย ที่่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/เม.ย./2561 : ข่าวสารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 3 คน ( 612 / )
    ที่ได้รับเหรียญรางวัลชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ดังนี้ นายพลรัตน์ ไชยศิริ ม.4/18 ได้เหรียญเงิน นายวศิน สร้อยสุข ม.5/18 เหรียญทองแดง และนางสาวอจลญา อึ้งสำราญ ม.5/18 เหรียญทอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/เม.ย./2561 : ข่าวสารทั่วไป
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Biology Olympiad) ระหว่างวันที่ 6-10 เมษ ( 560 / )
    ณ ห้อง L1 ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานให้กับมูลนิธิ และทรงให้ความสำคัญกับกิจกรรม โดยการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Biology Olympiad) มีวัตถุป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/เม.ย./2561 : ข่าวสารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 2 คน ( 596 / )
    ที่ผ่านค่าย 2 เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือนายปิติ กลางคาร ม.5/17 สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนายพงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์ ม.3/12 สาขาคณิตศาสตร์ ไปเข้าค่ายคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/มี.ค./2561 : ข่าวสารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ( 807 / )
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 3 คน ที่ผ่านค่าย 2 เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาชีววิทยา ไปเข้าค่ายคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อเป็น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/มี.ค./2561 : ข่าวสารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 6 คน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ( 831 / )
    ชั้น ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนเต็ม 100%
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ , นักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ , นักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร
ออกแบบและพัฒนา โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5