[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
Gifted Program : Roi - Et Wittayalai School
เมนูหลัก
ประกาศผลคะแนนสอบ

linkimg

รายนามศิษย์เก่า Gifted
คะแนน O-NET
ความภาคภูมิใจ
พยากรณ์อากาศ
 

 

  

ชื่อ : นายชอบ ธาระมนต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิรัตน์ สัตย์มิตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุเพียบ สอนใจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวันวิสา อุ่นพิกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ พันตรี ปัญจา อุ่นพิกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ มุ่งสู่เตรียมทหาร
หน้าที่หลัก : หัวหน้างาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิทยา ภาวะลี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : เลขานุการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : Gifted Program
6 : Pre-Cadet Gifted Program
7 : Science Room Gifted Program
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ , นักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ , นักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร
ออกแบบและพัฒนา โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5