[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
Gifted Program : Roi - Et Wittayalai School
เมนูหลัก
ประกาศผลคะแนนสอบ

linkimg

รายนามศิษย์เก่า Gifted
คะแนน O-NET
ความภาคภูมิใจ
พยากรณ์อากาศ
 

 

  


ข่าวสารทั่วไป
24 โดย : pmr3
24/เม.ย./2561      
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ( 262 / )
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 19 คน ที่มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ....
23 โดย : pmr3
23/เม.ย./2561      
4.5 stars ( 4.5 / 5 )
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ( 321 / )
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 21 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 หลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 5 ปี อ่านต่อ....
23 โดย : pmr3
23/เม.ย./2561      
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ( 249 / )
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 18 คน ที่มีรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึ อ่านต่อ....
20 โดย : pmr3
20/เม.ย./2561      
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 25 คน ( 359 / )
    ที่มีรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ....
19 โดย : pmr3
19/เม.ย./2561      
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ( 337 / )
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 9 นาย และห้องเรียนปกติ จำนวน 2 นาย รวม 11 นาย ที่่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ....
11 โดย : pmr3
11/เม.ย./2561      
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 3 คน ( 612 / )
    ที่ได้รับเหรียญรางวัลชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ดังนี้ นายพลรัตน์ ไชยศิริ ม.4/18 ได้เหรียญเงิน นายวศิน สร้อยสุข ม.5/18 เหรียญทองแดง และนางสาวอจลญา อึ้งสำราญ ม.5/18 เหรียญทอง อ่านต่อ....
11 โดย : pmr3
11/เม.ย./2561      
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Biology Olympiad) ระหว่างวันที่ 6-10 เมษ ( 560 / )
    ณ ห้อง L1 ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานให้กับมูลนิธิ และทรงให้ความสำคัญกับกิจกรรม โดยการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Biology Olympiad) มีวัตถุป อ่านต่อ....
10 โดย : pmr3
10/เม.ย./2561      
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program จำนวน 2 คน ( 596 / )
    ที่ผ่านค่าย 2 เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือนายปิติ กลางคาร ม.5/17 สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนายพงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์ ม.3/12 สาขาคณิตศาสตร์ ไปเข้าค่ายคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอล อ่านต่อ....
การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน
[ 10/พ.ค./2561 ] โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ Pre-Cadet Gifted Program วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ( 56 / ) โดย pmr3
[ 14/ธ.ค./2560 ] โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ Pre-Cadet Gifted Program วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ( 1168 / ) โดย pmr3
[ 7/ธ.ค./2560 ] โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ( 1289 / ) โดย pmr3
[ 22/พ.ย./2560 ] โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ศึกษาดูงาน Pre-Cadet Gifted Program วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ( 1341 / ) โดย pmr3
[ 17/พ.ย./2560 ] โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ( 1306 / ) โดย pmr3
[ 26/ม.ค./2560 ] โรงเรียนพล จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ Pre-Cadet Gifted Program วันที่ 25 มกราคม 2560 ( 1558 / ) โดย pmr3
[ 26/ม.ค./2560 ] โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ Pre-Cadet Gifted Program วันที่ 13 มกราคม 2560 ( 1601 / ) โดย pmr3
[ 26/ม.ค./2560 ] โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ Pre-Cadet Gifted Program วันที่ 12 มกราคม 2560 ( 1527 / ) โดย pmr3
[ 9/พ.ย./2559 ] โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ( 1557 / ) โดย pmr3
[ 14/ส.ค./2559 ] โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ( 1569 / ) โดย pmr3
video
ประเมินสมรรถภาพทางกาย
By :
0:0
Rated : 5 stars
Added :
Duration : 0:0
ท่องโลกอาเซียน2
By : saritsak
5:18
Rated : Not Rated stars
Added : Sep,9 2010
Duration : 5:18
ท่องโลกอาเซียน1
By : saritsak
6:13
Rated : Not Rated stars
Added : Sep,9 2010
Duration : 6:13

  
ทำเนียบบุคลากร
นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม


พฤษภาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

10 กิจกรรมข้างหน้า
 (2018-05-21) Pre-Cadet Camp
 (2018-05-22) Pre-Cadet Camp (วันที่ 2)
 (2018-05-23) Pre-Cadet Camp (วันที่ 3)
 (2018-05-24) Pre-Cadet Camp (วันที่ 4)
 (2018-06-01) ค่ายวิชาการคู่จังหวัดร้อยเอ็ด-มหาสารคาม
 (2018-06-07) ไหว้ครู
 (2018-06-12) ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐาน ค่ายบูรณาการ ม.1 และ ม.4
 (2018-06-13) ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐาน ค่ายบูรณาการ ม.1 และ ม.4 (วันที่ 2)
 (2018-06-14) ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐาน ค่ายบูรณาการ ม.1 และ ม.4 (วันที่ 3)
 (2018-06-15) ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐาน ค่ายบูรณาการ ม.1 และ ม.4 (วันที่ 4)
คลังรูปภาพ
nd_11.JPG
 
nd_10.JPG
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 8/ก.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
38 คน
สถิติเมื่อวานนี้
206 คน
สถิติเดือนนี้
5002 คน
สถิติปีนี้
38678 คน
สถิติทั้งหมด
103156 คน
IP ของท่านคือ 54.162.184.214
(Show/hide IP)


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ , นักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ , นักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร
ออกแบบและพัฒนา โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5